ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Από 03.09.2018 έως και 28.09.2018

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου

ορίζεται η 28η Σεπτεμβρίου 2018.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 08.10.2018.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 01.10.2018 έως και 11.01.2019

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 22.12.2018 έως και 06.01.2019).

Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου

Από 14.01.2019 έως και 08.02.2019

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 8η Φεβρουαρίου 2019.

Καταχώρηση βαθμολογίας από  διδάσκοντες/ουσες έως και 18.02.2019

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 11.02.2019 έως και 24.05.2019

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα από 22.04.2019 έως και 05.05.2019)

Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου

Από 27.05.2019 έως και 21.06.2019

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 21η Ιουνίου 2019.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 01.07.2019

* Εκτός αν διαφοροποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος

Αργίες

  • 28/10/2018 Εθνική γιορτή
  • Τοπική εορτή:  Ρόδου (7/3 & 14/11)
  • 17/11/2018 Επέτειος Πολυτεχνείου
  • 30/01/2019 Εορτή Τριών Ιεραρχών
  • 11/03/2019 Καθαρή Δευτέρα
  • 25/03/2019 Εθνική εορτή
  • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
  • 01/05/2019 Πρωτομαγιά
  • 17/06/2019 Εορτή Αγίου Πνεύματος