Απόφαση Συγκλήτου της 21η/19.01.2017 (θέμα 7.3)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων (Σεπτεμβρίου) από 04.09.2017 έως και 29.09.2017 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 
Από 02.10.2017 έως και 12.01.2018 (Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 23.12.2017 έως και 07.01.2018). 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου από 15.01.2018 έως και 09.02.2018 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 
Από 12.02.2018 έως και 25.05.2018 (Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα από 02.04.2018 έως και 15.04.2018) 

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου από 29.05.2018 έως και 22.06.2018 

Αργίες Αργίες
• 28/10/2017 Εθνική εορτή 
 Τοπική εορτή:  Ρόδου (7/3 & 14/11)
• 17/11/2018 Επέτειος Πολυτεχνείου 
• 30/01/2018 Εορτή Τριών Ιεραρχών 
• 19/02/2018 Καθαρή Δευτέρα 
• 25/03/2018 Εθνική εορτή 
• Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών 
• 01/05/2018 Πρωτομαγιά 
• 28/05/2018 Εορτή Αγίου Πνεύματος

Ακαδ_Ημερολόγιο_ακαδ_έτους_2017_18_Σύγκλητος_19_1_17