Μήνυμα Κοσμητόρισσας

H Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι μία πολυεπίπεδη, πολυεπιστημονική, πολυφωνική, ακαδημαϊκή κοινότητα, της οποίας η δύναμή της έγκειται στη πολυσχιδή δράση των μελών της και στο γεγονός ότι συνθέτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών, επιστημονικών, διδακτικών, παιδαγωγικών, πολιτισμικών διαδρομών και πρακτικών, που επιχειρούν να επενδυθούν τη ζώσα ιστορία του τόπου και των ανθρώπων και να την επενδύσουν με πνεύμα εφευρετικότητας και δημιουργίας, κριτικής και στοχασμού, εξωστρέφειας και επικοινωνίας.

Σχολή που συνδέει τη συνεχή και ευφάνταστη ανάπτυξη Τριών Τμημάτων της (Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών), καθώς επιχειρούν να μετατρέψουν τη συνοριακότητα, τη νησιωτικότητα σε κίνητρο για την διαμόρφωση τρόπων βίωσης της επιστήμης, του πολιτισμού και των ιδεών.

Σχολή που φιλοδοξεί να είναι κατοικία και σταθμός για τα άτομα και τις συνέργειές τους: 6.000 περίπου απόφοιτοι και απόφοιτες από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 2.000 απόφοιτοι και απόφοιτες από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι σήμερα, διαμορφώνουν ένα πληθυσμό δυναμικό με έντονες αναφορές στο νησιωτικό τόπο και στη φιλοσοφία ενός ανοιχτού Πανεπιστήμιου.

Σχολή που ενώνει τους κόμβους και τα νήματα σε ένα πολύ-πλοκο δίκτυο έρευνας που 12 μεταπτυχιακά προγράμματα και 19 ερευνητικά εργαστήρια, 70 περίπου διδάσκοντες και διδάσκουσες μέσα από ένα πλήθος ελκυστικών γνωστικών & ερευνητικών αντικειμένων, στήνουν για να στηρίξουν την επιστήμη, την εκπαίδευση, τις τέχνες και τα γράμματα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο μέσα από πολλαπλές συνεργασίες με επιστήμονες και επιστημόνισσες, ερευνητές και ερευνήτριες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σχολή που στηρίζει και ενδυναμώνει συστηματικά τις διαδικασίες εκπαίδευσης έχοντας εγκαταστήσει έναν ισχυρό και σύγχρονο μηχανισμό εξακτινωμένων επιμορφωτικών δράσεων με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την ανάπτυξή της.

Μια Σχολή που κλείνει 20 περίπου χρόνια ζωής και διεκδικεί συγχρόνως την εμπειρία μιας δύσκολης όσο και πλούσιας πορείας αλλά και το δικαίωμα της συνεχούς ανανέωσης και εξέλιξης παρακολουθώντας τους κλυδωνισμούς της ιστορίας αλλά και τους κυματισμούς του μέλλοντος. Σχολή που θέλει να αφουγκράζεται τη φωνή των φοιτητών και των φοιτητριών της, με έγνοια και σεβασμό για το παρόν και το μέλλον τους.

Σχολή-σταυροδρόμι που επεξεργάζεται τις προκλήσεις και δίνει αξία στην έννοια της συνεργασίας και των κοινών στόχων, οι οποίοι συνδέουν όλες τις ομάδες των ανθρώπων, καθώς εργάζονται άοκνα στους κόλπους της: τα 60 περίπου μέλη του προσωπικού, από κάθε ειδικότητα και θέση, εξασφαλίζουν τη λειτουργία της.

Η Σχολή που είναι εκεί για να συνέχει, να στηρίζει, να συνδέει, να συμβάλλει, να συνθέτει, να συντηρεί, να αξιοποιεί, να μετασχηματίζει, η Σχολή των Ανθρωπιστικών Επιστημών, εκπροσωπεί στο Νότιο Αιγαίο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεταφέροντας και καλλιεργώντας τις φέρουσες αξίες του.

Μια Σχολή που ανοίγει για τους επισκέπτες και τις επισκέπτριες εμπειρίες γνώσης και πολύμορφων συνεργειών, υποδέχεται και δημιουργεί γεγονότα διαλόγου, παράγεται ως αποτύπωμα ενεργό παιδείας και πολιτισμού.

Μία Σχολή που βασίζεται στο ανθεκτικό κύτταρο όσων επιμένουν παραμένοντας στην ανεξάντλητη γη και θάλασσα της περιφέρειας.

Σας καλούμε να τη γνωρίσετε.

Η Κοσμητόρισσα της Σ.Α.Ε.
Καθηγήτρια Ελένη Κ. Θεοδωροπούλου