Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.)

«Μέσα του η ζωή σταθμίζει, ορθώνει μια δομή και ακτινοβολεί τον αριθμό της με τα κλαδιά και τις εκβλαστήσεις τους, και κάθε εκβλάστηση το φύλλο της, με τις άκρες ήδη σημαδεμένες απ’ το κυοφορούμενο μέλλον»
Paul Valéry

«Αλλά το δέντρο, όπως κάθε πραγματικό ον, συλλαμβάνεται μέσα στο είναι του «δίχως όρια»
Gaston Bachelard

Νέα από την Σχολή

Ακαδημαϊκά Νέα

Προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

2022_ΑΔΑ__Ψ2ΡΘ469Β7Λ-ΙΜΙ __Προκήρυξη εκλογής Προέδρου_Αναπληρωτή Προέδρου ΠΤΔΕ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.

2022_ΑΔΑ__99ΝΦ469Β7Λ-1ΗΖ (1)Προκήρυξη εκλογής Προέδρου_Αναπληρωτή Προέδρου ΤΕΠΑΕΣ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τ.Μ.Σ.

2022__ΑΔΑ_ΩΝΣΙ469Β7Λ-Χ7Φ__Προκήρυξη εκλογής Προέδρου_Αναπληρωτή Προέδρου ΤΜΣ

Διοικητικά Νέα

Aσφάλιση του δίκυκλου οχήματος 110cc της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το διάστημα από 03/09/2022 έως 02/09/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «ασφάλιση του δίκυκλου οχήματος 110cc της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το διάστημα από 03/09/2022 έως 02/09/2023». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη  01/06/2022 […]

Συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στις «Συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2022». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 01/06/2022 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Έκδοση Εκθέσεων ελέγχου – Πιστοποιητικών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των τριών (3) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στις «Έκδοση Εκθέσεων ελέγχου – Πιστοποιητικών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των τριών (3) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 360,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 17/05/2022 […]