ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Επιστήμες, Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Κοινωνία, Περιβάλλον, Μορφές, Κείμενα, Θεωρίες, Δράσεις, Πρακτικές, Ποικιλότητα, Γλώσσες, Σκέψη, Τέχνη, Ανθρωπισμός

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Επιστήμες της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης

Έρευνα στην εκπαίδευση

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός & Οικοσυστημικότητα, Κρι- τικές καινοτομικές προσεγγίσεις,  Συνδυασμός διαδρομών εκπαίδευσης & μεθόδων έρευνας

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαιολογία

Γλωσσολογία Nοτιοανατολικής Μεσογείου

Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.)

“Μέσα του η ζωή σταθμίζει, ορθώνει μια δομή και ακτινοβολεί τον αριθμό της με τα κλαδιά και τις εκβλαστήσεις τους, και κάθε εκβλάστηση το φύλλο της, με τις άκρες ήδη σημαδεμένες απ’ το κυοφορούμενο μέλλον”
Paul Valéry

“Αλλά το δέντρο, όπως κάθε πραγματικό ον, συλλαμβάνεται μέσα στο είναι του “δίχως όρια”
Gaston Bachelard

Εργαλεία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόγραμμα Αιθουσών

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο

Χάρτες Σχολής

Αρχείο της Σ.Α.Ε.

Δελτία Τύπου

Φοιτητικές Ομάδες (Α.ΠΟ.Σ.Α.Ε.)

Ραδιοφωνικός Σταθμός

Πολιτιστικές Ομάδες Σ.Α.Ε.

Ζωή & δράσεις φοιτητών/τριών στη Σ.Α.Ε.

Φοιτητές/τριες Erasmus Σ.Α.Ε.

Νέα από την Σχολή

Ακαδημαϊκά Νέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Συμμετοχή του Καθηγητή Ιωάννη Σεϊμένη στις κοινές συνεδριάσεις του Μεσογειακού Κέντρου των Ηνωμένων Εθνών (UNOPS) με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)   Ο Καθηγητής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Ιωάννης Σεϊμένης, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, συμμετείχε στις κοινές συνεδριάσεις των Κρατών-Μελών του Κέντρου Μεσογειακής Ολοκλήρωσης […]

Προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

2022_ΑΔΑ__Ψ2ΡΘ469Β7Λ-ΙΜΙ __Προκήρυξη εκλογής Προέδρου_Αναπληρωτή Προέδρου ΠΤΔΕ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.

2022_ΑΔΑ__99ΝΦ469Β7Λ-1ΗΖ (1)Προκήρυξη εκλογής Προέδρου_Αναπληρωτή Προέδρου ΤΕΠΑΕΣ

Διοικητικά Νέα

Προμήθεια υλικών αναβάθμισης/συντήρησης Η/Υ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών αναβάθμισης/συντήρησης Η/Υ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3628,50€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 28/09/2022 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2022». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 805,50€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 26/09/2022 και […]

Προμήθεια Επαναφορτιζόμενου Παλμικού Κατσαβιδιού 18V για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στις «Προμήθεια Επαναφορτιζόμενου Παλμικού Κατσαβιδιού 18V για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 210,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 19/09/2022 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]