Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Ρόδου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΝΑΡΛΗΣ
Υπηρεσίες - Διοικητικών Υποθέσεων
2241099015vernarlis@aegean.gr
ΑΝΝΑ ΒΟΥΗ
Υπηρεσίες - Διοικητικών Υποθέσεων
2241099017voui@aegean.gr
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΤΗ
Υπηρεσίες - Διοικητικών Υποθέσεων
2241099018kourti@aegean.gr
ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΤΣΑΚΗ
Υπηρεσίες - Διοικητικών Υποθέσεων
2241099010potsaki@aegean.gr
ΑΝΖΕΛ ΤΑΤΑΡΗ
Υπηρεσίες - Διοικητικών Υποθέσεων
2241099021tatari@aegean.gr