ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΔΟΥ

 

   ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Α.Ε.)

Γραμματεία Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, 2oς  όροφος, Γραφείο Β21)

e-mail: Rhodes_Gram_SAE@aegean.gr

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο
Μίκα Κούρου Προϊσταμένη 22410 99003

   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.)

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 18)

e-mail: PTDE_Gramm@aegean.gr

 

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο/Γραφείο
Χρυσούλα Ζουμπά Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 22410 99210
Ελπινίκη Αλευροφά Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων 22410 99213
Δημήτριος Κολοκυθάς Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών 22410 99211
Μαργαρίτα Μυλωνά Υπάλληλος της Γραμματείας 22410 99212
 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών   

(Κτίριο «Κλεόβουλος» – 1ος όροφος)

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο/Γραφείο
Βασίλειος Παράσχος Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών» 22410 99274

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)

Γραμματεία Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 20)

e-mail: TEPAES_Gramm@aegean.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pse.aegean.gr

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο
Μαρία Κωνσταντίνου Προϊσταμένη 22410  99110
Χριστίνα Σέλληνα Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών 22410  99111
Κατερίνα Καντίνου Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων 22410 – 99112

Μεταπτυχιακά Προγραμμάτων Σπουδών

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο / Γραφείο
Βιτσιλάκη Γεωργία Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης» 2241099130

Κτήριο 7ης Μαρτίου, 1ος όροφος, Γρ. Α20

Χατζηστρατής Βασίλης Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης» 2241099422

Κτήριο 7 ης Μαρτίου, 1ος όροφος,  Γρ. Α20

Ευσταθίου Σεβαστή Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Διδακτική θετικών επιστημών και τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση» 2241099192

Κτήριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος

Καραγιώργου Ξένια Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 2241099120 & 99170

Κτήριο 7ης Μαρτίου, 2ος όροφος (γρ. Β31)

Καρίκη Χρυσάνθη Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» 2241099421

Κτήριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος

Ορφανίδη Τσαμπίκα Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό υλικό 2241099115

Κτήριο «Κλεόβουλος» – 1ος όροφος


ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Τ.Μ.Σ.)

 

Γραμματεία Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 19) 

email: TMS_Gramm@aegean.gr

Ιστοσελίδα: http://dms.aegean.gr/

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο
Σοφία Χαλκιά Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 22410 99317
Αικατερίνη Βεργωτή Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών

 

22410 99312
Μαρία Νικήτα

 

Μαρία Νεκταρία Ψαρά Χατζηγεωργίου Τσιμπιδάκη

Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων

 

 

 

22410 99314

 

22410 99313

 

Μεταπτυχιακά Προγραμμάτων Σπουδών

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο / Γραφείο
Σεβαστή ΕυσταθίουΓραμματεία Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης & Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Διατμηματικό Τ.Μ.Σ. & Π.Τ.Δ.Ε.)» Επισπεύδων το Τ.Μ.Σ. έως 31/8/2020 22410 99348  Κτήριο Καλλιπάτειρα
Μαστρογιάννη Μαρία Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στη Μεσόγειο» 22410 99321 Κτήριο 7ης Μαρτίου, 1ος όροφος, Γρ. A16
Τσαμούρη Μαρία

 

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία ανατολικής Μεσογείου από την προϊστορική εποχή έως την ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, εγγύς ανατολή»

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα»

22410 99340-1

Κτήριο 7ης Μαρτίου Γραφείο Β25

 

                                                                                                                                 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 11)

Rhodes_Dioik_Ypir@aegean.gr

Ειρήνη Ποτσάκη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 22410 99010
Ανζέλ Τάταρη Θέματα Προσωπικού 22410 99021
Άννα Βούη Θέματα Προσωπικού 22410 99017

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 18)

Μαρία Κούρτη Πρωτόκολλο Περιφερειακής Διεύθυνσης – τηλεφωνικό κέντρο 22410 99018

 (Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο )

Ιωάννης Γόμπος Βοηθητικό προσωπικό 22410 99016 Γρ. 21
Βασίλειος Βερναρλής Βοηθητικό προσωπικό 2241 099015  Γρ. 13

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.)

Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

(Κτίριο Κλεόβουλος, Ισόγειο)

Τηλέφωνο Help Desk: 2241099166

e-mail: help@rhodes.aegean.gr

Ειρήνη Παπαδιού Υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών 22410 99043
Παναγιώτης Αγγουράς Υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών 22410 99041
                               (Κτίριο 7ης Μαρτίου, Α’ όροφος 11)
Αλέξιος Μάλτας Αναπληρωτής  Προϊστάμενος  Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2241099050

 

                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Περιφερειακό  Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 8)
e-mail: Rhodes_Foit_Mer@aegean.gr

Ιστοσελίδα : https://studies.aegean.gr

Ιωάννης Χαριστής Σίτιση, Στέγαση, στεγαστικό επίδομα, βιβλιάρια υγείας 22410 99012,

Fax: 22410 99024,

Σταματία Δρακωνάκη Σίτιση, Στέγαση, στεγαστικό επίδομα, βιβλιάρια υγείας 22410 99013

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 10)

e-mail: Rhodes_Oik_Ypir@.aegean.gr

Σταματία Τσουβαλά Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος για θέματα προμηθειών και ενταλμάτων 22410 99020
Μαρία Διαμαντάρα Προμήθειες – Διαγωνισμοί 22410 99026

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 9)

e-mail: TechYpir_lst@rhodes.aegean.gr

Φιλήμων Φραντζή Αναπληρωτής  Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 22410 99074
Νικόλαος Λύκος Ηλεκτροτεχνίτης 22410 99071
Σπυρίδων Καραμποϊκης  

 

2241099075
                               (Κτίριο Κλεόβουλος, Ισόγειο)
Ευάγγελος Τσίογκας Ηλεκτροτεχνίτης 2241099072

 

       

                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ- ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιφερειακό  Γραφείο Δημοσίων- Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Β’ όροφο, Γραφείο 18)

Email: RhodesDDSD@aegean.gr

Μαρία Λεβεντέλη Δημόσιες Σχέσεις 22410 99065

 

                                                 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ρόδου

(Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος)

Email: lib-rhodes@aegean.gr

Ιστοσελίδα: http://www.lib.aegean.gr/

Καλλιόπη Μπέη Υπεύθυνη για τη λειτουργία του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο 22410 99032
Μανώλης Αγγελής Υπάλληλος του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο 22410 99031
Φίλιππος Καραγιάννης Υπάλληλος του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο 22410 99030
Νεκταρία Σιδερή Υπάλληλος του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο 2241099033
Μαρία Κωτάκου Υπάλληλος του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο 2241099034

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ONOMA Γραφείο Τηλέφωνο
Λάμπρου Νικόλαος Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Γραφείο Β 28 2241099425
Μοσχούς Αικατερίνη Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Γραφείο Β 28 2241099426
Παπαμεντζέλου Αθανασία Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Γραφείο Β 28 2241099424
Ρουσάκη Φεβρονία Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Γραφείο Β 28
Χρηστίδη Ειρήνη Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Γραφείο Β 28
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ONOMA Γραφείο Τηλέφωνο
Ζησοπούλου Αγαθή Κτήριο 7ης Μαρτίου, 1ος όροφος, Γραφείο A 15 2241099067
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ONOMA Γραφείο Τηλέφωνο
Μπακαρή Μαρία Κτήριο «Κλεόβουλος» Ισόγειο – δεξιά της κεντρικής εισόδου 2241099096

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΔΟΥ

 

Γεωργία Βασιλάκη

 

Προϊσταμένη Περιφερειακής Διεύθυνση Ρόδου

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο ΙΣ 16)

e-mail: Rhodes_Regional_Dir@aegean.gr

 

22410 99002

 

 

   ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Α.Ε.)

Γραμματεία Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, 2oς  όροφος, Γραφείο Β21)

e-mail: Rhodes_Gram_SAE@aegean.gr

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο
Μίκα Κούρου Προϊσταμένη 22410 99003

   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.)

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 18)

e-mail: PTDE_Gramm@aegean.gr

 

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο/Γραφείο
Χρυσούλα Ζουμπά Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 22410 99210
Νικόλαος Γιαννάς Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων 22410 99212
Δημήτριος Κολοκυθάς Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών 22410 99211
Μαργαρίτα Μυλωνά Υπάλληλος της Γραμματείας 22410 99212
 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών   

(Κτίριο «Κλεόβουλος» – 1ος όροφος)

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο/Γραφείο
Βρατσάλη Νεφέλη Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών» 2241099274

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)

Γραμματεία Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 20)

e-mail: TEPAES_Gramm@aegean.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pse.aegean.gr

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο
Μαρία Κωνσταντίνου Προϊσταμένη 22410  99110
Χριστίνα Σέλληνα Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών 22410  99111
Κατερίνα Καντίνου Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων 22410 – 99112

Μεταπτυχιακά Προγραμμάτων Σπουδών

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο / Γραφείο
Βιτσιλάκη Γεωργία Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης» 2241099130

Κτήριο 7ης Μαρτίου, 1ος όροφος, Γρ. Α20

Χατζηστρατής Βασίλης Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Νέες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης» 2241099422

Κτήριο 7 ης Μαρτίου, 1ος όροφος,  Γρ. Α20

Ευσταθίου Σεβαστή Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Διδακτική θετικών επιστημών και τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση» 2241099192

Κτήριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος

Καραγιώργου Ξένια Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 2241099120 & 99170

Κτήριο 7ης Μαρτίου, 2ος όροφος (γρ. Β31)

Καρίκη Χρυσάνθη Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» 2241099421

Κτήριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος

Ορφανίδη Τσαμπίκα Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό υλικό 2241099115

Κτήριο «Κλεόβουλος» – 1ος όροφος


ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Τ.Μ.Σ.)

 

Γραμματεία Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 19) 

email: TMS_Gramm@aegean.gr

Ιστοσελίδα: http://dms.aegean.gr/

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο
Σοφία Χαλκιά Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 22410 99317
Αικατερίνη Βεργωτή Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών

 

22410 99312
Μαρία Νικήτα Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων 22410 99314

Μεταπτυχιακά Προγραμμάτων Σπουδών

ONOMA Καθήκοντα Τηλέφωνο / Γραφείο
Λιόλιου Αθηνά Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες  Αρχαιολογικές Επιστήμες» 2241099385-6

Κτήριο 7ης Μαρτίου, 1ος όροφος

Μαστρογιάννη Μαρία Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στη Μεσόγειο» 2241099321 Κτήριο 7ης Μαρτίου, 1ος όροφος, Γρ. A16
Τσαμούρη Μαρία

 

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία ανατολικής Μεσογείου από την προϊστορική εποχή έως την ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, εγγύς ανατολή»

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα»

2241099340-1

Κτήριο 7ης Μαρτίου Γραφείο Β25

Οίκουτα Μάζζα Πατρίσια Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου» 2241099348 Κτήριο Υπατία, Εργαστήριο Γλωσσολογίας

                                                                                                                                 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 11)

Rhodes_Dioik_Ypir@aegean.gr

Ειρήνη Ποτσάκη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 22410 99010
Ανζέλ Τάταρη Θέματα Προσωπικού 22410 99021
Άννα Βούη Θέματα Προσωπικού 22410 99017

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 18)

Μαρία Κούρτη Πρωτόκολλο Περιφερειακής Διεύθυνσης – τηλεφωνικό κέντρο 22410 99018

 (Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 21)

Ιωάννης Γόμπος Βοηθητικό προσωπικό 22410 99016
Τσαμπίκος Συμιακός Βοηθητικό προσωπικό 2241 099016

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.)

Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

(Κτίριο Κλεόβουλος, Ισόγειο)

Τηλέφωνο Help Desk: 2241099166

e-mail: help@rhodes.aegean.gr

Ειρήνη Παπαδιού Υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών 22410 99043
Παναγιώτης Αγγουράς Υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών 22410 99041
                               (Κτίριο 7ης Μαρτίου, Α’ όροφος 11)
Αλέξιος Μάλτας Αναπληρωτής  Προϊστάμενος  Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2241099050

 

                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Περιφερειακό  Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 8)
e-mail: Rhodes_Foit_Mer@aegean.gr

Ιστοσελίδα : https://studies.aegean.gr

Ιωάννης Χαριστής Σίτιση, Στέγαση, στεγαστικό επίδομα, βιβλιάρια υγείας 22410 99012,

Fax: 22410 99024,

Σταματία Δρακωνάκη Σίτιση, Στέγαση, στεγαστικό επίδομα, βιβλιάρια υγείας 22410 99013

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 10)

e-mail: Rhodes_Oik_Ypir@.aegean.gr

Σταματία Τσουβαλά Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος για θέματα προμηθειών και ενταλμάτων 22410 99020
Μαρία Διαμαντάρα Προμήθειες – Διαγωνισμοί 22410 99026

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Ισόγειο, Γραφείο 9)

e-mail: TechYpir_lst@rhodes.aegean.gr

Φιλήμων Φραντζή Αναπληρωτής  Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 22410 99074
Νικόλαος Λύκος Ηλεκτροτεχνίτης 22410 99071
Σπυρίδων Καραμποϊκης  

 

2241099075
                               (Κτίριο Κλεόβουλος, Ισόγειο)
Ευάγγελος Τσίογκας Ηλεκτροτεχνίτης 2241099072

 

       

                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ- ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Περιφερειακό  Γραφείο Δημοσίων- Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων

(Κτίριο 7ης Μαρτίου, Β’ όροφο, Γραφείο 18)

Email: RhodesDDSD@aegean.gr

Μαρία Λεβεντέλη Δημόσιες Σχέσεις 22410 99065

 

                                                 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ρόδου

(Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος)

Email: lib-rhodes@aegean.gr

Ιστοσελίδα: http://www.lib.aegean.gr/

Καλλιόπη Μπέη Υπεύθυνη για τη λειτουργία του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο 22410 99032
Μανώλης Αγγελής Υπάλληλος του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο 22410 99031
Φίλιππος Καραγιάννης Υπάλληλος του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο 22410 99030
Νεκταρία Σιδερή Υπάλληλος του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο 2241099033
Μαρία Κωτάκου Υπάλληλος του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο 2241099034

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ONOMA Γραφείο Τηλέφωνο
Λάμπρου Νικόλαος Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Γραφείο Β 28 2241099425
Μοσχούς Αικατερίνη Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Γραφείο Β 28 2241099426
Παπαμεντζέλου Αθανασία Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Γραφείο Β 28 2241099424
Ρουσάκη Φεβρονία Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Γραφείο Β 28
Χρηστίδη Ειρήνη Κτίριο «7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Γραφείο Β 28
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ONOMA Γραφείο Τηλέφωνο
Ζησοπούλου Αγαθή Κτήριο 7ης Μαρτίου, 1ος όροφος, Γραφείο A 15 2241099067
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ONOMA Γραφείο Τηλέφωνο
Μπακαρή Μαρία Κτήριο «Κλεόβουλος» Ισόγειο – δεξιά της κεντρικής εισόδου 2241099096