Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.

2022_ΑΔΑ__99ΝΦ469Β7Λ-1ΗΖ (1)Προκήρυξη εκλογής Προέδρου_Αναπληρωτή Προέδρου ΤΕΠΑΕΣ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τ.Μ.Σ.

2022__ΑΔΑ_ΩΝΣΙ469Β7Λ-Χ7Φ__Προκήρυξη εκλογής Προέδρου_Αναπληρωτή Προέδρου ΤΜΣ

Έκδοση Εκθέσεων ελέγχου – Πιστοποιητικών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των τριών (3) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στις «Έκδοση Εκθέσεων ελέγχου – Πιστοποιητικών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των τριών (3) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 360,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 17/05/2022 […]

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το έτος 2023» Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 29.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 18/04/2022 […]

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2024 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2024 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου» Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 22.580,64€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι […]

Προμήθεια Μπαταρίας για τον Φορητό Αυτόματο Απινιδωτή της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου AED2100K της NIHON KOHDEN

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Μπαταρίας για τον Φορητό Αυτόματο Απινιδωτή της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου AED2100K της NIHON KOHDEN». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 440.00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 07/04/2022 και ώρα 13:00, […]

Επισκευή έκτακτης βλάβης στην εξωτερική κλιματιστική μονάδα LG MULTI V – ARUB180LT3 του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Επισκευή έκτακτης βλάβης στην εξωτερική κλιματιστική μονάδα LG MULTI V – ARUB180LT3 του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 07/04/2022 και […]

Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου» Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 04/04/2022 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, οδός […]

Προμήθεια Πίνακα Πυρανίχνευσης προς αντικατάσταση του υφιστάμενου στο κτίριο «7ης Μαρτίου» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Πίνακα Πυρανίχνευσης προς αντικατάσταση του υφιστάμενου στο κτίριο «7ης Μαρτίου» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 28/03/2022 και ώρα […]

Μυοκτονία και Απεντόμωση στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για τα έτη 2023, 2024 και 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Μυοκτονία και Απεντόμωση στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για τα έτη 2023, 2024 και 2025» Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 7.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 28/03/2022 και ώρα […]

Προληπτική συντήρηση και διασφάλιση καλής λειτουργίας των τριών (3) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για τα έτη 2023, 2024 και 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προληπτική συντήρηση και διασφάλιση καλής λειτουργίας των τριών (3) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για τα έτη 2023, 2024 και 2025» Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 8.640,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του  Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του  Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου Το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»  απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, πιστοποιώντας παράλληλα παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους κατόχους του […]

Επισκευή συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης στο κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Επισκευή συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης στο κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 03/03/2022 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» ακαδ. έτος 2022-2023

Για 19η ακαδημαϊκή χρονιά το Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» δημοσιεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή (40) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Ø  Αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων. Ø  Καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στον τόπο διαμονής Ø  Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια Ø  έως 50% από απόσταση διδασκαλία πραγματοποιείται αξιοποιώντας […]

Έλεγχος – Συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Έλεγχος – Συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 16/02/2022 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2022» Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 17.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 31/01/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ/ΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                              Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   Το Πανεπιστημίου Αιγαίου, με βάση την απόφαση της υπ’ αριθμ. 18/5.11.2021  συνεδρίασης της Συγκλήτου (θέμα 9.1) προβαίνει στην παρούσα […]

Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 403,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για  Πρόσβαση Φωτογράφων στις Τελετές Καθομολόγησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για  Πρόσβαση Φωτογράφων στις Τελετές Καθομολόγησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αφορά επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε Μυτιλήνη, Ρόδο, Σάμο, Σύρο και Χίο) Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. υλοποιώντας την απόφαση της Συγκλήτου του Π.Α. 22/13.06.2013 με θέμα «Έγκριση διαδικασίας φωτογραφήσεων στις Τελετές Καθομολόγησης και Απονομή Πτυχίων στους αποφοίτους προγραμμάτων προπτυχιακών […]

Προμήθεια ασύρματου δρομολογητή για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ασύρματου δρομολογητή για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 80,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη 02/12/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2022» Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 6.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την […]

Προμήθεια συστήματος προβολής βίντεο για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια συστήματος προβολής βίντεο για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου» Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 17/11/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

Προμήθεια καμπίνων Rack για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια καμπίνων Rack για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου» Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 17/11/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου» Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 804,70€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 11/11/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Προμήθεια υλικών αναβάθμισης και συντήρησης Η/Υ για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών αναβάθμισης και συντήρησης Η/Υ για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου» Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 3.674,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 10/11/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Επισκευή διαρροής ψυκτικού κυκλώματος και πλήρωση με ψυκτικό υγρό στην Αντλία Θερμότητας CARRIER  30RQP-0520-A

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Επισκευή διαρροής ψυκτικού κυκλώματος και πλήρωση με ψυκτικό υγρό στην Αντλία Θερμότητας CARRIER  30RQP-0520-A» Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας / υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, […]

Προμήθεια φορητού ηχητικού συστήματος με ασύρματα μικρόφωνα για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φορητού ηχητικού συστήματος με ασύρματα μικρόφωνα για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου» Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 4.836,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 05/11/2021 και ώρα 13:00, […]

Προμήθεια μηχανής καθαρισμού δαπέδου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια μηχανής καθαρισμού δαπέδου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου» Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 3.550,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 03/11/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 780,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 03/11/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

Κλάδεμα, καθαρισμός δέντρων και συντήρηση κήπων στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Κλάδεμα, καθαρισμός δέντρων και συντήρηση κήπων στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2022» Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 18.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 26/10/2021 και […]

Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2021». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 15/09/2021 και ώρα […]

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 273,00€ πλέον ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 13/09/2021 και ώρα 11:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-07-30 perilipsi YLIKA KA8ARIOTHTAS synoptikos ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-07-30 diakiriksi YLIKA KA8ARIOTHTAS kentrikos diag ΑΔΑΜ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ […]

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και  Ε.Τ.Ε.Π.  στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

συν.6. 2021_07_14_Ανακήρυξη υποψηφίων Ε.Ε.Π. συν.6. 2021_07_14_Ανακήρυξη υποψηφίων Ε.ΔΙ.Π. συν.6. 2021_07_14_Ανακήρυξη υποψηφίων Ε.Τ.Ε.Π.

Προμήθεια φορητών κλιμάκων, καροτσιών μεταφοράς υλικών και ζυγαριάς για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φορητών κλιμάκων, καροτσιών μεταφοράς υλικών και ζυγαριάς για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 20/07/2021 και ώρα […]

Μεταφορά Εξοπλισμού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Μεταφορά Εξοπλισμού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της μεταφοράς εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 600,-€ πλέον ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 8/7/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, οδός Δημοκρατίας 1, […]

Προμήθεια μπαταριών NiCd 3.6V 1000mAh για φωτιστικά ασφαλείας Olympia Electronics για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια μπαταριών NiCd 3.6V 1000mAh για φωτιστικά ασφαλείας Olympia Electronics για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 06/07/2021 […]

Προμήθεια βενζινοκίνητου φυσητήρα για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια βενζινοκίνητου φυσητήρα για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 350,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 30/06/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση […]

Τμηματική αντιγραφή κλειδιών, διάρρηξη κλειδαριάς, τοποθέτηση νέας και μετατροπή απλής κλειδαριάς σε πασπαρτού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Τμηματική αντιγραφή κλειδιών, διάρρηξη κλειδαριάς, τοποθέτηση νέας και μετατροπή απλής κλειδαριάς σε πασπαρτού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 813,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και […]

Υπηρεσίες συντήρησης των δύο κεραμοσκεπών και μικροεπισκευές στο κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στις «Υπηρεσίες συντήρησης των δύο κεραμοσκεπών και μικροεπισκευές στο κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ»». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 25/06/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών VoIP με ανοικτή συνομιλία, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών VoIP με ανοικτή συνομιλία, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.612,90€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα 21/06/2021 και […]

Προμήθεια ενός μηχανήματος καταστροφής εγγράφων, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ενός μηχανήματος καταστροφής εγγράφων, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 806,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 18/06/2021 και ώρα 13:00, […]

11η Διαδικτυακή Επιστημονική Συνάντηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Το Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» σε συνεργασία με το Π.Μ.Σ «Διδακτική Θετικών Επιστημών Και Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» συνδιοργανώνουν την 11η διαδικτυακή διεθνή επιστημονική συνάντηση εκπαιδευτικού σχεδιασμού με θέμα «Η Συστημική Εκπαιδευτική Μηχανική της Επικοινωνίας και των Μέσων της στο Σχεδιασμό και στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων: […]

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.459,46€ πλέον ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 14/06/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση […]

επισκευή  δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων  RICOH Aficio MP3352 & ενός KONICA MINOLTA bizhub 363 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «επισκευή  δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων  RICOH Aficio MP3352 & ενός KONICA MINOLTA bizhub 363 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 372,30€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας […]

Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2021». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 960,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 07/06/2021 και ώρα […]

Αποκατάσταση δικτύου αναρρόφησης στο πυροσβεστικό συγκρότημα του κτιρίου «7ης Μαρτίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Αποκατάσταση δικτύου αναρρόφησης στο πυροσβεστικό συγκρότημα του κτιρίου «7ης Μαρτίου» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 01/06/2021 και ώρα […]

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ρόδος 24.05.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η πενταμελής  Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή,  που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 31/21.05.2021 Απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΧΛΑ469Β7Λ-ΛΔΔ) για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι ανακηρύχθηκε υποψήφιος για τις εκλογές ανάδειξης  Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, […]

ρομήθεια σφραγίδων, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια σφραγίδων, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 130,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 28/05/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων πλήρους συσκότισης στο κτίριο «Κλεόβουλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρων πλήρους συσκότισης στο κτίριο «Κλεόβουλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.450,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 27/05/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Προμήθεια προ-εκτυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια προ-εκτυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα 24/05/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 7.350,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 21/05/2021 και ώρα […]

Αναβάθμιση – Ετήσια Προληπτική Συντήρηση συστήματος BMS του κτιρίου «7ης Μαρτίου» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Αναβάθμιση – Ετήσια Προληπτική Συντήρηση συστήματος BMS του κτιρίου «7ης Μαρτίου» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 18/05/2021 και […]

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2021

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2021».   Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 912,50€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, […]

Προμήθεια & αντικατάσταση αυτοματισμών στις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες του κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια & αντικατάσταση αυτοματισμών στις Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες του κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την […]

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα /Κοσμητόρισσας της Σ.Α.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΨΜ0Λ469Β7Λ-8ΒΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ επισκευή και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ επισκευή και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο 2021-04-16 perilipsi PERIFRAXH synoptikos pde ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ επισκευή και συντήρηση περιβάλλοντος […]

Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών – Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2021

2021-04-02 gnostopoiisi klirosis gia antikatastash melon epitropis paralavis 2021  

Προμήθεια ηλεκτροδίων για τον φορητό αυτόματο απινιδωτή AED2100K της NIHON KOHDEN, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ηλεκτροδίων για τον φορητό αυτόματο απινιδωτή AED2100K της NIHON KOHDEN, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 110,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και […]

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για «Τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) του υπηρεσιακού δικύκλου με πινακίδα ΡΥΒ0251 της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στον «τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) του υπηρεσιακού δικύκλου με πινακίδα ΡΥΒ0251 της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 28,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 23/03/2021 και ώρα 13:00, […]

Έκδοση Εκθέσεων ελέγχου – Πιστοποιητικών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των τριών (3) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στις «Έκδοση Εκθέσεων ελέγχου – Πιστοποιητικών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των τριών (3) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 360,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 17/03/2021 και […]

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ TARPON SPRINGS, ΗΠΑ κ. CHRIS ALAHOUZOS

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των Κοσμητόρων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Καθηγητή Ιωάννη Σεϊμένη και του St. Petersburg College, Tarpon Springs, USA, κ. Rod Davis με την συμμετοχή του Δωδεκανήσιου Δημάρχου του Tarpon Springs κ. Chris Alahouzos και του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη.   […]

Απόφαση Γ.Σ. της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2021 συζήτησε τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 4777 και κυρίως τα σημεία που αφορούν στην εισαγωγή φοιτητών στα Πανεπιστήμια με την διαδικασία της υποβολής μηχανογραφικού δελτίου δύο φάσεων καθώς και στην συγκρότηση “Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων” που συνιστώνται στο Υπουργείο Προστασίας […]

Τμηματική προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή του δικύκλου ΡΥΒ0251 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Τμηματική προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή του δικύκλου ΡΥΒ0251 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2021». Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 85,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για τα ανταλλακτικά και 85,00€ πλέον ΦΠΑ 24% […]

Συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στις «Συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2021». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 825,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 26/02/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022: Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Για 18η ακαδημαϊκή χρονιά το Π.Μ.Σ. « Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων »  δημοσιεύει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες. ·         Αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων. ·         Καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ·         Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια ·         έως 50% από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής μάθησης ·         έως 50% δια ζώσης διδασκαλία και […]

Προμήθεια Λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στις «Προμήθεια Λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2021». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 965,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 23/02/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_παροχή υπηρεσιών «Μυοκτονία και Απεντόμωση στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για τα έτη 2021 & 2022»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών «Μυοκτονία και Απεντόμωση στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για τα έτη 2021 & 2022». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 05/02/2021 […]

Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2021». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.700,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 19/01/2021 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών, για το Οικονομικό Έτος 2021

ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών, για το Οικονομικό Έτος 2021 2021-01-08 gnostopoiisi klirosis epitropon 2021

Επισκευή και Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2021». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 6.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2020-12-07 perilipsi ANALOSIMA epanaliptikos synoptikos ADA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το Τμήμα Β – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & Η/Υ, που δεν κατακυρώθηκε σύμφωνα με την με ΑΠ 23127/30.10.2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007560824 2020-10-30) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ 2020_11_03 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΜΡ 2020-2 SIGNED ΑΔΑΜ 20PROC007585874 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ» 2020_11_03 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΜΡ_SIGNED ΑΔΑ […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & Η/Υ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & Η/Υ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2020-10-30 diak synoptikos TONER EKTYPOTON kentrikos diag ADAM ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & Η/Υ […]

προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Konica BizHub 552  για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Konica BizHub 552  για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 60,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό […]

Κλάδεμα, καθαρισμός δέντρων και συντήρηση κήπων στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Κλάδεμα, καθαρισμός δέντρων και συντήρηση κήπων στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 29/10/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Προμήθεια εξαρτημάτων συγκράτησης κουφωμάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια εξαρτημάτων συγκράτησης κουφωμάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.450,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 01/10/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών για την επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων INVENTOR και LG της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών για την επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων INVENTOR και LG της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 29/09/2020 και […]

Αντικατάσταση τμήματος – αλλαγή διέλευσης καλωδίου διασύνδεσης κτιρίων 7ης Μαρτίου – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ και αποκατάσταση εξαερισμού σε αποθήκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Αντικατάσταση τμήματος – αλλαγή διέλευσης καλωδίου διασύνδεσης κτιρίων 7ης Μαρτίου – ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ και αποκατάσταση εξαερισμού σε αποθήκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών συνάντηση εργασίας της Διευθύντριας του Ισπανικού Ινστιτούτου Cervantes κ. Cristina Conde de Beroldingen Geyr με τον Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή Ιωάννη Σεϊμένη και την Πρόεδρο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνεργασία του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με το […]

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 11/09/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.045,00€ πλέον ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 08/09/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/12/2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ 2020-08-31 diakiriksi YGRA KAUSIMA 2021 2022 synoptikos signed ADAM 2020-08-31 perilipsi YGRA KAUSIMA synoptikos signed ADA 20180209-TEYD_v1.0 YGRA KAUSIMA

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης(εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)  της  Πανεπιστημιακής Μονάδας  Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης(εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)  της  Πανεπιστημιακής Μονάδας  Ρόδου κατά τις ώρες 23.00-06.00 και για το διάστημα 01/09/2020-30/09/2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.956,10€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορά μέχρι και την Δευτέρα, […]

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 450,00€ πλέον ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 07/08/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση […]

Συντήρηση μεταλλικών φωτιστικών σωμάτων παραδοσιακού τύπου στο κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση μεταλλικών φωτιστικών σωμάτων παραδοσιακού τύπου στο κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 23/07/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Συντήρηση και επισκευή περγκολών και καθιστικών στον περιβάλλοντα χώρο της του Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση και επισκευή περγκολών και καθιστικών στον περιβάλλοντα χώρο της του Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη,  08/07/2020 και ώρα 13:00, […]

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ω9ΕΨ469Β7Λ-ΙΑΛ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΤΕΠΑΕΣ_2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 97Β3469Β7Λ-ΚΦ3_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΤΔΕ_2020

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/τριας Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της  Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΨΚΗ7469Β7Λ-6Β2_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΤΜΣ_2020

Προμήθεια υλικών άρδευσης, λίπανσης και ανταλλακτικών φίλτρου νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών άρδευσης, λίπανσης και ανταλλακτικών φίλτρου νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 03/07/2020 και […]

Προμήθεια τραπεζομάντηλων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια τραπεζομάντηλων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 616,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή , 03/07/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) τεμαχίων πλεξιγκλάς για τον γκισέ της Βιβλιοθήκης της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) τεμαχίων πλεξιγκλάς για τον γκισέ της Βιβλιοθήκης της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 01/07/2020 και […]

Προμήθεια ανταλλακτικών πληροφορικής για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ανταλλακτικών πληροφορικής για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.419,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 30/06/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 806,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 30/06/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Προμήθεια τόνερ για τον εκτυπωτή HP Officejet 7210 All-in-One για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια τόνερ για τον εκτυπωτή HP Officejet 7210 All-in-One για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 106,50€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την […]

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης αύλειου χώρου, κατασκευής κιγκλιδώματος και λοιπών μικροεπισκευών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης αύλειου χώρου, κατασκευής κιγκλιδώματος και λοιπών μικροεπισκευών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, […]

Προμήθεια Αλκαλικών Μπαταριών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Αλκαλικών Μπαταριών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 25/06/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Προμήθεια εργαλείων μικρής αξίας και αναλωσίμων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια εργαλείων μικρής αξίας και αναλωσίμων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 17/06/2020 και ώρα 13:00, […]

Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 16/06/2020 και ώρα […]

Προμήθεια Λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 11/06/2020 και ώρα 13:00, […]

Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή του δικύκλου ΡΥΒ0251 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή του δικύκλου ΡΥΒ0251 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 120,97€ πλέον ΦΠΑ 24% για τα ανταλλακτικά και 40,32€ πλέον ΦΠΑ 24% για τις εργασίες. Παρακαλούνται […]

Τμηματική αντιγραφή κλειδιών (απλών και πασπαρτού), διάρρηξη κλειδαριάς και τοποθέτηση νέας (απλής και πασπαρτού) και μετατροπή απλής κλειδαριάς σε πασπαρτού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Τμηματική αντιγραφή κλειδιών (απλών και πασπαρτού), διάρρηξη κλειδαριάς και τοποθέτηση νέας (απλής και πασπαρτού) και μετατροπή απλής κλειδαριάς σε πασπαρτού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1260,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να […]

Προμήθεια υλικών μικροεπισκευών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών μικροεπισκευών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 340,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 05/06/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

3,4 & 5 Ιουλίου 2020 1ο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

1ο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο: «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις – Αντιλήψεις – Σενάρια – Προοπτικές – Προτάσεις.» Η ερευνητική ομάδα Media Pedagogy του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις που θέτουν οι επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στον […]

Έκδοση εκθέσεων ελέγχου – Πιστοποιητικών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των τριών (3) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Έκδοση εκθέσεων ελέγχου – Πιστοποιητικών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των τριών (3) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 360,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την […]

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 564,50€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 21/05/2020 […]

Επισκευή & ετήσια συντήρηση του βενζινοκίνητου Αλυσοπρίονου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Επισκευή & ετήσια συντήρηση του βενζινοκίνητου Αλυσοπρίονου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 60,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 18/05/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

Προληπτική συντήρηση και διασφάλιση καλής λειτουργίας των τριών (3) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για τα έτη 2021 & 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προληπτική συντήρηση και διασφάλιση καλής λειτουργίας των τριών (3) ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για τα έτη 2021 & 2022». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 7.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και […]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ για την υποβολή αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Το Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Επισημαίνεται ότι το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών 4 εξαμήνων (120 ECTS) στο οποίο εμπεριέχεται και καινοτόμο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.   Για 17η ακαδημαϊκή χρονιά το Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” δημοσιεύει την Πρόσκληση […]

Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόμωσης στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Παροχή Υπηρεσιών Μυοκτονίας και Απεντόμωσης στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 11/05/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Αντικατάσταση συσσωρευτών UPS στο NOC του κτιρίου «7ης Μαρτίου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Αντικατάσταση συσσωρευτών UPS στο NOC του κτιρίου «7ης Μαρτίου» και ετήσια προληπτική συντήρηση των UPS του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και […]

Προμήθεια συσκευών χειροπετσέτας ΖΙΚ ΖΑΚ και αντίστοιχων αναλωσίμων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια συσκευών χειροπετσέτας ΖΙΚ ΖΑΚ και αντίστοιχων αναλωσίμων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2680,00€ πλέον 24% ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 17/03/2020 […]

Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής  Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΣ ΑΔΑ ΨΕ85469Β7Λ-ΝΤΚ

Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης», του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου   Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education) (90ECTS) και παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική […]

Συμφωνία Συνεργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Saint Petersburg College της πόλης Tarpon Springs, Florida, USA

Δελτίο Τύπου για Tarpon Springs Florida β Σύνδεση κ. Βιτσιλάκη – κ. Σεϊμένης με την Αντιπρόεδρο του SPC  

Προμήθεια αντλιών και  αντισηπτικών για τις ανάγκες των  Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου Λήμνου, Σύρου και   Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια αντλιών και  αντισηπτικών για τις ανάγκες των  Πανεπιστημιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου Λήμνου, Σύρου και   Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 8.403,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και […]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΥΚΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «αλλαγή των ελαστικών του υπηρεσιακού YAMAHA δίκυκλου οχήματος  110cc της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των 80,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 03/03/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του κοινόχρηστου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος RICOH Aficio MP3352 με S/N W683K100138 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 295,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΣ ΑΔΑ Ω7ΔΚ469Β7Λ-2ΑΠ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ασφάλιση του δίκυκλου οχήματος 110cc της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «ασφάλιση του δίκυκλου οχήματος 110cc της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το διάστημα από 03/09/2020 έως 02/09/2021». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 27/02/2020 και […]

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής υγρομόνωσης σε κτήρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής υγρομόνωσης σε κτήρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο 2020-02-11 gnostopoiisi klirosis epitropis synoptikou diagonismou YGROMONOSH

Υποστήριξη συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για τα έτη 2021 & 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Υποστήριξη συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για τα έτη 2021 & 2022». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 16.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την […]

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤOΤΗΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟY ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

2020_02_06_ΨΗΦΙΣΜΑ_ΣΑΕ_  

Βελτίωση ακουστικής στις αίθουσες «Simone de Beauvoir» και «Ηλίας Αλεξόπουλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Βελτίωση ακουστικής στις αίθουσες «Simone de Beauvoir» και «Ηλίας Αλεξόπουλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 18.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 11/02/2020 και ώρα […]

Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Ρόδου και Χίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Ρόδου και Χίου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 990,00€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται ως ακολούθως: 614,00 πλέον ΦΠΑ 24%. για την Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου […]

Προμήθεια και πλήρης αντικατάσταση Πίνακα Πυρόσβεσης στο λεβητοστάσιο του κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και πλήρης αντικατάσταση Πίνακα Πυρόσβεσης στο λεβητοστάσιο του κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, […]

Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 20/01/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Διεθνές Συνέδριο, Ρόδος 10-12 Ιανουαρίου 2020

Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Τεχνολογίες αιχμής στην Αρχαία Ελλάδα: εργαστήρια ειδών πολυτελείας».

Συντήρηση και Επισκευή Πυροσβεστικών Αντλιών και Κυκλοφορητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση και Επισκευή Πυροσβεστικών Αντλιών και Κυκλοφορητών του  Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 15/01/2020 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών, για το Οικονομικό Έτος 2020

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών, για το Οικονομικό Έτος 2020 2020-01-07 gnostopoiisi klirosis epitropon 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 135 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2020 ΕΩΣ 30/09/2023, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 135 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2020 ΕΩΣ 30/09/2023, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 135 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ […]

Εκτέλεση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών «Εκτέλεση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 6.840,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 13/12/2019 και […]

Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδών Υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α. στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδών Υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α. στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας – προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν […]

Ανακήρυξη υποψηφίων_ Ε.Ε.Π._Ε.ΔΙ.Π._ Ε.Τ.Ε.Π. & ορισμός τόπου ψηφοφορίας 

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου μελών Ε.Ε.Π. , Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΕΠ_ορισμός τόπου ψηφοφ Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΔΙΠ_ορισμός τόπου ψηφοφ Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΤΕΠ_ορισμός τόπου ψηφοφ

Εκτέλεση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών «Εκτέλεση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 6.840,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 11/12/2019 και ώρα […]

Εκτέλεση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών «Εκτέλεση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 6.840,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 06/12/2019 και ώρα […]

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και  Ε.Τ.Ε.Π.  στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 6Ο5Α469Β7Λ-528_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_02_12_2019

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ _ Ρόδος, 22/11/2019

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 20 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επετειακή Εκδήλωση για τον Εορτασμό των 20 Χρόνων Λειτουργίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Το  Τ μ ή μ α  Μ ε σ ο γ ε ι α κ ώ ν  Σ π ο υ δ ώ ν της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, ώρα 12:00 στην Επετειακή Εκδήλωση για τον Εορτασμό των 20 Χρόνων Λειτουργίας του και στην Τελετή Αναγόρευσης […]

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟY ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ 2019 11 07 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠ 15849 SIGNED ΑΔΑΜ 19PROC005818605 2019-11-07 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠ 15854 SIGNED ΑΔΑ ΩΗΔΑ469Β7Λ-ΞΗΩ ΤΕΥΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019 11 12 ΑΠ 16044 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Κλάδεμα & Καθαρισμό δέντρων στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στο «Κλάδεμα & Καθαρισμό δέντρων στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για λόγους ασφάλειας διερχομένων και βελτίωσης της υγείας των δέντρων». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν […]

προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος KONICA MINOLTA Bizhub 363

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος KONICA MINOLTA Bizhub 363 που βρίσκεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 370,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν […]

Προμήθεια βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.258,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 30/10/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος RICOH Aficio MP3352

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος RICOH Aficio MP3352 που βρίσκεται στο γραφείο ΤΔΥ για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 294,35€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να […]

Προμήθεια βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 25/10/2019 και ώρα 13:00, […]

παροχή υπηρεσιών διανυκτέρευσης στο πλαίσιο «The 1949 Armistice Agreements at 70» που θα γίνει στη Ρόδο 31/10 και 1/11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «παροχή υπηρεσιών διανυκτέρευσης στο πλαίσιο «The 1949 Armistice Agreements at 70″ που θα γίνει στη Ρόδο 31/10 και 1/11 από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Υπεύθυνος διοργάνωσης κ. Ιωάννης Στριμπής, Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣ) για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται […]

Προμήθεια αεροσυμπιεστών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια αεροσυμπιεστών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 410,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 24/10/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή του δικύκλου ΡΥΒ0251 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή του δικύκλου ΡΥΒ0251 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 85,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για τα ανταλλακτικά και 50,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για τις εργασίες. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που […]

Προμήθεια σκαλοκαθισμάτων αλουμινίου 4+4 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια σκαλοκαθισμάτων αλουμινίου 4+4 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 80,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 24/10/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

Προμήθεια λαδιού μίξης για δίχρονο κινητήρα για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια λαδιού μίξης για δίχρονο κινητήρα για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 161,29€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 24/10/2019 και ώρα 13:00, […]

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 986,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 26/09/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

Προμήθεια δύο τηλεβόων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια δύο τηλεβόων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 80,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 23/09/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων και  πινακίδων ασφαλείας – κινδύνου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων και  πινακίδων ασφαλείας – κινδύνου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 970,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 18/09/2019 […]

Προμήθεια εξαρτημάτων για το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Κonica 552 (Hinge & front cover)  για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια εξαρτημάτων για το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Κonica 552 (Hinge & front cover)  για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 75,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι […]

Προμήθεια και αντικατάσταση προβολέων φωτισμού στο δώμα του κτιρίου «7ης Μαρτίου» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και αντικατάσταση προβολέων φωτισμού στο δώμα του κτιρίου «7ης Μαρτίου» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 750,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 12/09/2019 […]

Προμήθεια καροτσιού γενικής χρήσης για τις ανάγκες καθαρισμού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια καροτσιού γενικής χρήσης για τις ανάγκες καθαρισμού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 120,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 12/09/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 360,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 12/09/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 120,00€ συμπερ. ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 15/07/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Προμήθεια & Αντικατάσταση ημικεντρικής κλιματιστικής μονάδας στον χώρο του UPS και Π.Χ.Τ. στο κτίριο 7ης Μαρτίου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια & Αντικατάσταση ημικεντρικής κλιματιστικής μονάδας στον χώρο του UPS και Π.Χ.Τ. στο κτίριο 7ης Μαρτίου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.720,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να […]

Προμήθεια και αντικατάσταση πλακέτας αυτοματισμού και εκκίνησης πετρελαιοκινητήρα πυροσβεστικού αντλητικού συγκροτήματος του κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και αντικατάσταση πλακέτας αυτοματισμού και εκκίνησης πετρελαιοκινητήρα πυροσβεστικού αντλητικού συγκροτήματος του κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και […]

Συντήρηση και Επισκευή Πυροσβεστικών Αντλιών και Εφεδρικού κυκλοφορητή του  Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση και Επισκευή Πυροσβεστικών Αντλιών και Εφεδρικού κυκλοφορητή του  Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 05/07/2019 και ώρα 13:00, […]

Προμήθεια οργάνων μέτρησης για τις ανάγκες του Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια οργάνων μέτρησης για τις ανάγκες του Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.612,90€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 27/06/2019 […]

Προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.419,35€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 27/06/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Προμήθεια ανταλλακτικών πληροφορικής για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ανταλλακτικών πληροφορικής για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.420,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 27/06/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Προμήθεια τσαντών φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια τσαντών φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 113,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 27/06/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Απόφαση Εφορευτικής Επιτροπής

Ορισμός χώρου διεξαγωγής & Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΤΕΠ_ορισμός τόπου ψηφοφ

Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 14/06/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ψ43Ω469Β7Λ-ΠΡΘ___προκήρυξη

Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 624,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 10/06/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

Προμήθεια Λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2019». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 28/05/2019 και ώρα […]

Έκδοση Εκθέσεων ελέγχου – Πιστοποιητικών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των τριών (3) ανελκυστήρων των κτιρίων «7ης Μαρτίου» & «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Έκδοση Εκθέσεων ελέγχου – Πιστοποιητικών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των τριών (3) ανελκυστήρων των κτιρίων «7ης Μαρτίου» & «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 360,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να […]

Προμήθεια και εγκατάσταση ηχοαπορροφητικών πάνελ για την βελτίωση της ακουστικής σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και εγκατάσταση ηχοαπορροφητικών πάνελ για την βελτίωση της ακουστικής σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.700,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, […]

Προμήθεια υλικών και υπηρεσιών συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος KONICA BIZHUB 552 για τις ανάγκες του του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «προμήθεια υλικών και υπηρεσιών συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος KONICA BIZHUB 552 για τις ανάγκες του του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας – υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν […]

Εθελοντικές Δράσεις του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας: Στήριξη και Εκπαίδευση Προσφύγων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Για τρίτη ακαδημαϊκή χρονιά, στο Εργαστήριο Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου υλοποιούνται οι εξής δράσεις με στόχο την πολύπλευρη στήριξη των προσφύγων που διαμένουν στη Ρόδο: (Α) Δράσεις για παιδιά πρόσφυγες (B) Δράση για ενήλικες πρόσφυγες (Γ) Δράση μαθησιακής στήριξης παιδιών προσφύγων που φοιτούν στα σχολεία του νησιού.   […]

τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ) του υπηρεσιακού δικύκλου με πινακίδα ΡΥΒ0251 της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στον «τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) του υπηρεσιακού δικύκλου με πινακίδα ΡΥΒ0251 της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 28,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 17/04/2019 και ώρα 13:00, […]

Προμήθεια υλικών μικροεπισκευών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών μικροεπισκευών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 17/04/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

Τμηματική αντιγραφή κλειδιών, διάρρηξη κλειδαριάς – τοποθέτηση νέας (απλής ή πασπαρτού) και στην προμήθεια μπρελόκ πλαστικών για τα κλειδιά για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Τμηματική αντιγραφή κλειδιών, διάρρηξη κλειδαριάς – τοποθέτηση νέας (απλής ή πασπαρτού) και στην προμήθεια μπρελόκ πλαστικών για τα κλειδιά για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να […]

Προμήθεια μπαταρίας και ηλεκτροδίων για τον φορητό αυτόματο απινιδωτή AED2100K της NIHON KOHDEN, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια μπαταρίας και ηλεκτροδίων για τον φορητό αυτόματο απινιδωτή AED2100K της NIHON KOHDEN, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 570,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι […]

Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 05/04/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Συντήρηση και επισκευή (συμπεριλαμβανομένου των ανταλλακτικών) του δικύκλου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση και επισκευή (συμπεριλαμβανομένου των ανταλλακτικών) του δικύκλου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας/προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 110,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 29/03/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου, Αποτύπωσης, Σύνταξης Υ.Δ.Ε. της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης με αριθμό παροχής 585600361-01 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου, Αποτύπωσης, Σύνταξης Υ.Δ.Ε. της Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης με αριθμό παροχής 585600361-01 για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι […]

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Τεχνικών Υπαλλήλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Τεχνικών Υπαλλήλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου του Πανεπιστημίου Αιγαίου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 550,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 27/03/2019 και ώρα 13:00, […]

Προμήθεια και συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2019». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 965,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 12/03/2019 και […]

Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το 1ο τετράμηνο του 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το 1ο τετράμηνο του 2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 3.306,45€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι […]

Προμήθεια μελανιών (toner) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και ξηρογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια μελανιών (toner) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και ξηρογραφικού χαρτιού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2019». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.685,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019, υπεγράφη η επέκταση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου  Αιγαίου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το οποίο είχε αρχικά υπογραφεί σε δημόσια εκδήλωση την 29/5/2018. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από τους κ.κ. Ιωάννη Σεϊμένη, Κοσμήτορα της […]

ΠPΟΚΗΡΥΞΗ 2019-20 Π.Μ.Σ.»ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» (ΦΕΚ επανίδρυσης 3245/08.08.2018 τ.Β΄), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Master of Education) με ομώνυμο τίτλο. Το Πρόγραμμα […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διάλεξη της Πρέσβεως του Ηνωμένου Βασιλείου στη χώρα μας κ. Kate Smith CMG, με θέμα «Η Βρετανία και η Ευρώπη», προς τους Φοιτητές και το Ακαδημαϊκό & Διοικητικό Προσωπικό της Σχολής, με Συντονιστή τον Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή Ιωάννη Σεϊμένη. Την εκδήλωση […]

Προμήθεια και αντικατάσταση των εσωτερικών μονάδων δαπέδου Fan Coil Unit στο κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και αντικατάσταση των εσωτερικών μονάδων δαπέδου Fan Coil Unit στο κτήριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι […]

προμήθεια υλικών συντήρησης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος Ricoh Aficio MP3352SP

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «προμήθεια υλικών συντήρησης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος Ricoh Aficio MP3352SP για τις ανάγκες του τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας – υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 260,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Διάλεξη της Πρέσβεως του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Kate SMITH CMG στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών με θέμα: Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ & Η ΕΥΡΩΠΗ

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητής Ι. Α. Σεϊμένης σας προσκαλεί στην διάλεξη  της Πρέσβεως του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Kate SMITH CMG  με θέμα:       Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ & Η ΕΥΡΩΠΗ  Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.45 – 13.00, στην Αίθουσα Διδασκαλίας […]

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΗΜΝΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ, ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΡΟΔΟ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ_signed

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικού (καθρέπτη) στο δίκυκλο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Πέμπτη, 24/01/2019 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού  Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2019». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω – υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 8.300,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 16/01/2019 και ώρα 13:00, […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Αντικατάσταση συσσωρευτών UPS κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» και ετήσια προληπτική συντήρηση των UPS του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας – υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, […]

«Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών, για το Οικονομικό Έτος 2019»

«Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών, για το Οικονομικό Έτος 2019» 2019-01-07 gnostopoiisi klirosis epitropon 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στα πλαίσια του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Μυτιλήνη, Λήμνο, Χίο, Σάμο, Σύρο και Ρόδο. 2018-11-30 Γνωστοποίηση κλήρωσης επιτροπής διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ειδών πληροφορικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, έγινε η πρώτη αποκλειστική διεθνής παρουσίαση της  3ης έκδοσης της Έρευνας για τις Διαπολιτισμικές Τάσεις και την Κοινωνική Αλλαγή στην Ευρωμεσογειακή περιοχή, που διεξάγεται κάθε 3 χρόνια από το Ίδρυμα ANNA LINDH  για το Διάλογο των Πολιτισμών. Η Έρευνα αφορά στην […]

Εκδήλωση του «Ευρω-Μεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh για τον Διάλογο των Πολιτισμών»_Ρόδος 15.11.2018

Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ., στην Αίθουσα «Jean Piaget» (Διδασκαλίας 3-4, Κτίριο «7ης Μαρτίου») της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση του «Ευρω-Μεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh για τον Διάλογο των Πολιτισμών». Αναλυτικά το πρόγραμμα στο : https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=75&t=23547&p=24330#p24330

Τελετή Αναγόρευσης

Στο πλαίσιο  του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, με τίτλο: «Εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: διαφορετικές χρήσεις, διασταυρούμενες πορείες μάθησης», θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης σε Επίτιμη Διδακτόρισσα του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. της Καθηγήτριας Mary Kalantzis, την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, ώρα 20:00. Την Πρόσκληση και το βιογραφικό της Καθηγήτριας Mary Kalantzis  θα βρείτε στη […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια τροχήλατων λευκών μαγνητικών πινάκων μαρκαδόρου, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 07/11/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

Ορισμός του χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή Κοσμήτορα ΣΑΕ

Ορισμός του χώρου διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή Κοσμήτορα ΣΑΕ 9-Ορισμός χώρου- εκλογ.κέντρο-2018

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑΣ ΣΑΕ

Η Πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 103/25.10.2018 Απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΗΠΡ469Β7Λ-ΤΙΩ) για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ομόφωνα και ανακηρύσσει υποψηφίους για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου τους κ.κ. – Ιωάννη […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής για τις ανάγκες του Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 970,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 05/11/2018 και […]

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2018-2019

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2018-2019 «Γλωσσολογία και Ειδικές γλωσσικές διαφορές» Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας ΝΑ Μεσογείου του ΤΜΣ με το Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προγραμματίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σειρά 5 διαλέξεων για τους φοιτητές/τριές μας και το ευρύτερο κοινό, στον χώρο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης στη Ρόδο. […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών ευπρεπισμού και καθαριότητας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 887,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια οργάνων μέτρησης για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 970,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα […]

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα /Κοσμητόρισσας της Σ.Α.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας, Σας διαβιβάζουμε επισυναπτόμενη την Προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Α.Π. 92/04.10.2018 και ΑΔΑ: 6ΛΓΚ469Β7Λ-ΩΦΨ), οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 07 Νοεμβρίου 2018. Μπορείτε να βρείτε την Προκήρυξη εδώ: 1-Προκήρυξη-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Συσσωρευτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 482,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 10/10/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 850,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 09/10/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Αντιολισθητικού δαπέδου, φίλτρου νερού και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 715,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 09/10/2018 […]

Υποβολή Αιτήσεων Νέου Διατμηματικού ΠΜΣ

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας» (ΦΕΚ ίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β ́), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην «Ανάλυση […]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ.»ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Το Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019,  έως την Τετάρτη 26/9/2018. Το Πρόγραμμα υλοποιείται: κατά 50% με τη δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Ρόδο και κατά 50% από απόσταση μέσω […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση των δύο κυκλοφορητών της κεντρικής θέρμανσης στο κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 850,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 26/09/2018 και ώρα […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Υπουργείο, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων οργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2018, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, εργαστήριο με θέμα: «Στηρίζοντας Πολυγλωσσικές Τάξεις» – «Supporting Multilingual Classrooms». Μπορείτε να […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 209,00€ συμπερ. ΦΠΑ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 25/09/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών για απεντόμωση – μυοκτονία για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 160,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα, 24/09/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, οδός Δημοκρατίας […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Υδραυλικών Υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 910,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 17/09/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

5ο Διεθνές Συμπόσιο

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνδιοργανώνουν το 50 Διεθνές Συμπόσιο, 5-7.10.2018 «Ποιήεσσα» Ρόδος,  υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, «Αιγαίο,  Το Αρχιπέλαγος της Ειρήνης» στο Κατάλυμμα της Ισπανίας στη Μεσαιωνική Ρόδο.

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» (ΦΕΚ επανίδρυσης 3245/08.08.2018 τομ. Β΄), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομώνυμο τίτλο (Master in Education, 90 ECTS) και σε πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (παρ. 1β, άρθρ. 111 του Ν.4547/2018 […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 990,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 20/08/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στις «Υπηρεσίες συντήρησης των δύο κεραμοσκεπών στο κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 960,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 13/08/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ρόδου, […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέου τύπου φωτιστικά σώματα LED στο κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ», για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου ». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Το Θέατρο Ως Κοινωνικός & Πολιτικός Θεσμός 2018-19

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Το Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη Μεσόγειο κατά την Αρχαιότητα» (ΦΕΚ επανίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β ́) το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Θέατρο ως Κοινωνικός και Πολιτικός Θεσμός στη […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου 2018-19

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από τη Προϊστορική εποχή έως την Ύστερη αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» (ΦΕΚ επανίδρυσης 2884/19.07.2018 τ. Β ́), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο 2018-19

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ – Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο 2018-19 Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και επαναλειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» (ΦΕΚ επανίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β ́), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διακυβέρνηση, […]

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας»

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), (ΦΕΚ ίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β΄), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης & δεύτερης/ξένης γλώσσας». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=75&t=23095&p=23877#p23877 Με νεότερη ανακοίνωση θα καθοριστούν οι προθεσμίες […]

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2018 – 2019 Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2018 – 2019 Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2018 – 2019 Π.Μ.Σ. «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2018 – 2019 Π.Μ.Σ. «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2018 – 2019 Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2018 – 2019 Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Σχέδιο – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών»

Σχέδιο – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19  (υπό την αίρεση της αναμενόμενης δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. της έγκρισης του ως άνω Π.Μ.Σ. και του Κανονισμού του – σχετικό το υπ’ αριθμ. πρωτ. 127362/Ζ1/26.07.2018 έγγραφο του Υπουργείου […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2018 – 2019 Π.Μ.Σ. «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχέδιο) υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ. «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχέδιο) υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.nautilus.aegean.gr  σε διάστημα που θα ανακοινωθεί σύντομα  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια αφυγραντήρα για την αποθήκευση του εφεδρικού Μετασχηματιστή Ισχύος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 350,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 25/07/2018 και ώρα 13:00, […]

Ταινία μικρού μήκους

Ταινία μικρού μήκους για τα ασυνόδευτα παιδιά-πρόσφυγες που δημιούργησαν οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπως δημοσιεύτηκε από την ΕΡΤ. http://www.ert.gr/eidiseis/politismos/apokliros-tainia-mikroy-mikoys-gia-ta-asynodeyta-paidia-prosfyges/  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα εξομοίωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ΨΘΑ9469Β7Λ-596ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων/ουσών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ΩΝΚΚ469Β7Λ-2Η0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή καθομολόγησης αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και η απονομή πτυχίων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018. Η αίτηση για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα του Πανεπιστημίου (sae.aegean.gr), στη σελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (www.rhodes.aegean.gr/tms/ με την ένδειξη ΑΡΧΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) και […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Έκδοση Εκθέσεων ελέγχου – Πιστοποιητικών ετήσιου περιοδικού ελέγχου των τριών (3) ανελκυστήρων των κτιρίων «7ης Μαρτίου» & «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 360,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «προμήθεια σφραγίδων, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το οικονομικό έτος 2018». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 270,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 25/06/2018 και ώρα 10:00, […]

Επιστημονικό Συνέδριο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Προκλήσεις και προοπτικές σε έναν κόσμο που αλλάζει» Ρόδος, 23-24 Ιουνίου 2018   Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε στην ιστοσελίδα  http://www.pre.aegean.gr/synedrioptde2018/ Από τη Γραμματεία της Σ.Α.Ε.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Υποστήριξη συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για τα έτη 2019 & 2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και […]

Πρόσκληση σε «Περίπατο Ιστορίας: 2.500 χρόνια ιστορίας σε 200 μέτρα»

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σας προσκαλούν στον «Περίπατο Ιστορίας: 2.500 χρόνια ιστορίας σε 200 μέτρα» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, στις 19:00. Σημείο έναρξης του περιπάτου είναι η είσοδος του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Ο […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Ετήσια Προληπτική Συντήρηση Λέβητα και Αποσκληρυντή Νερού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου ». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 496,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 19/06/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

Επιστημονικό Συνέδριο

      Ο  Πρόεδρος του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών       κ. Θεόδωρος Στάθης  και  ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου       κ. Στέφανος Γκρίτζαλης έχουν την ευχαρίστηση  να σας προσκαλέσουν στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:   «ΟΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ»     που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη   […]

Eκδήλωση για τις γυναίκες πρόσφυγες

Η Επιτροπή «ΑΙΓΑΙΟ 50:50 – Ισόρροπη Συμμετοχή» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και την  Περιφερειακή Διεύθυνση Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για τις έμφυλες διαστάσεις του προσφυγικού φαινομένου, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Πέρα από τα Σύνορα: Διαπολιτισμικές Συναντήσεις Γυναικών», την […]

3η Επιστημονική Ημερίδα «Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση» – Σάββατο 26 Μαΐου 2018

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, Σας ενημερώνουμε ότι το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιήσει την 3η επιστημονική του ημερίδα με τίτλο «Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών: Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση» το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 850,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την 29/05/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

Έκθεση Παιδαγωγικού Υλικού/5ος κύκλος

Το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. οργανώνει τον 5ο κύκλο Έκθεσης Παιδαγωγικού υλικού με τίτλο: Πρακτικές Ασκήσεις στο Νηπιαγωγείο.  Σχεδιασμός. Παιδαγωγικό Υλικό. Μέθοδος. Για την αφίσα, την πρόσκληση & τους συντελεστές δείτε εδώ: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=72&t=22877

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3342α/17.05.2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΕΡΑ – ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3342β/17.05.2018 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ […]

Βιωματικό Εργαστήριο

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο: «Διαδρομές στη Διαφορετικότητα μέσω Δημιουργικής Έκφρασης και Γραφής». Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, ώρα 18:00. Χώρος: Αίθουσα Διδασκαλίας 3-4, Κτήριο 7ης Μαρτίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος. Υπεύθυνη του Εργαστηρίου είναι η κα Μυρσίνη Λενούδια, Εκπαιδευτικός Θεάτρου.

Δελτίο Τύπου

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η 1η Διεθνής Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας «Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά, εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά», η οποία πραγματοποιήθηκε στο νησί της Ρόδου, στις 27-29 Απριλίου 2018 υπό την οργάνωση του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «ασφάλιση του δίκυκλου οχήματος της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το διάστημα από 3/9/18 έως 2/9/18». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 84,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος  ΦΠΑ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  21/05/2018 και ώρα […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «προμήθεια υλικών συσκευασίας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου Προμήθεια». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 680,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 14/05/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια & Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων και λοιπών σιδηρουργικών υλικών και εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 960,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Δευτέρα, 14/05/2018 […]

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προπτυχιακών φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων ΕduTopia

Θα θέλαμε με χαρά να σας ενημερώσουμε ότι η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών διοργανώνει, το 1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Προπτυχιακών φοιτητών/τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων με τίτλο «ΕduTopia»  το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 12 & 13 Μάϊου 2018 στη Ρόδο, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. Μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα και την Αφίσα εδώ: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=72&t=22758  

Το Πανεπιστήμιο Πρoσ-Γειώνεται σε «Σχολικό Έδαφος»

Στις 26 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε απο το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους, η 1η ημερίδα Συν- Εργασίας: Φοιτητριών/των, Εκπαιδευτικών και Σχολικών Συμβούλων με θέμα: Γνωστικός , Συναισθηματικός και Τομέας Συμπεριφοράς στην Μάθηση και Διδασκαλία των Μαθηματικών. Προσωπικές Αναπαραστάσεις, Αμφίδρομοι Μετασχηματισμοί και Πρακτικές: Δημιουργικότητας, Αυτο-έκφρασης, Αυτο-αποδοχής, Ευ-χαρίστησης, Ελευθερίας, Ειρήνης, με κέντρο τον Άνθρωπο-Μαθητή/τρια […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Αντιμετώπιση βλαβών στο υδραυλικό δίκτυο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 950,00€ μη συμπ. 24% ΦΠΑ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 04/05/2018 και ώρα 10:00 πμ, επικοινωνώντας με την […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «προμήθεια αντιτετανικών εμβολίων για τον εμβολιασμό προσωπικού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 41,00€ συμπ. αναλογούντος ΦΠΑ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 02/05/2018 και ώρα 10:00 πμ, επικοινωνώντας […]

Mare Nostrum IX, 2018 Φοιτητικό συνέδριο Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο Mare Nostrum IX, το φοιτητικό συνέδριο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα: Μεσόγειος – Μέση Ανατολή: Η δυναμική του χάους Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο κτήριο του Επιμελητηρίου Ρόδου (Γρ. Λαμπράκη 8, Πλατεία Κύπρου), από τις 2 έως τις 4 Μαΐου 2018.  Είσοδος ελεύθερη. Πρόγραμμα συνεδρίου […]

1η Διεθνής Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση της 1ης Διεθνούς Biennale Πρακτικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία στην Πράξη. Η φιλοσοφική χειρονομία: ενεργήματα πολιτικά, ηθικά,  εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά στις 27-29 Απριλίου 2018 Υπό την οργάνωση του: Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η Βiennale […]

Ανοιχτές Διαλέξεις _ Ρόδος

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγίου και ο Δήμος Ρόδου σας προσκαλούν στον Γ΄κύκλο των διαλέξεων, με τίτλο: «Έννοιες, Θεωρίες, Πράξεις στον Πολιτισμό, τις Επιστήμες, την Κοινωνία»  το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, ώρα 18:30 νέα πτέρυγα του Νεστορίδειου Μελάθρου Ομιλητές Φραγκίσκος Καλαβάσης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού & Μιχάλης Σκουμιός,  Επίκουρος […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ παροχή υπηρεσιών συντήρησης κουφωμάτων κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου Α.Π. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2211/2018 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κουφωμάτων κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) – σε […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στον «Ετήσια προληπτική συντήρηση των UPS του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 24/04/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1846 β ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΕΡΑ – ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση φορητών μέσων Πυρόσβεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το έτος 2018». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των 980,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 27/03/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στον «Τεχνικό έλεγχο και προληπτική συντήρηση συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 27/03/2018 και ώρα […]

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κουφωμάτων κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου. 22018-03-19 gnostopoiisi klirosis epitropis synoptikou diag KOUFOMATA

Εορτασμός για τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Σ.Α.Ε.

Εορτασμός για τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Σ.Α.Ε.

Με χαρά σας προσκαλούμε στον εορτασμό για τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00 (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Κτίριο Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, Ρόδος).   Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση, το πρόγραμμα  και την αφίσα εδώ: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=72&t=22500

Ανοιχτές Διαλέξεις

  Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγίου και ο Δήμος Ρόδου σας προσκαλούν στον Γ΄κύκλο των διαλέξεων, με τίτλο: «Έννοιες, Θεωρίες, Πράξεις στον Πολιτισμό, τις Επιστήμες, την Κοινωνία»  το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, ώρα 18:30 νέα πτέρυγα του Νεστορίδειου Μελάθρου   Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ανθρωπιστικές Επιστήμες στη Σύγχρονη Εποχή», θα πραγματοποιηθεί Εργαστήρι με τίτλο: «ΠροσΕγγίζω […]

Διάλεξη «MathCityMap:Doing math outdoor with mobiles»

Σας ενημερώνουμε ότι το ΠΜΣ «Διδακτική των Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου/ΤΕΠΑΕΣ σε συνεργασία με το «Ινστιτούτο για την Διδακτική των Μαθηματικών και της Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του, που θα υλοποιηθεί από την ομάδα του Καθηγητή Matthias […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «επισκευή του δίκυκλου οχήματος της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το οικονομικό έτος 2018». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 120,97 πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 16/03/2018 και ώρα 10:00, επικοινωνώντας […]

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας, αέρα – νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγίου στη Ρόδο. 2018-03-08 gnostopoiisi klirosis epitropis anoiktou ilektronikou diag ANTLIA THERMOTHTAS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 980,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 6/03/2018 και ώρα 13:30, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα 01/01/2019 έως 31/12/2020, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου» 22018-03-01 gnostopoiisi klirosis antikatastasi melon epitropis synoptikou diag YGRA KAUSIMA

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ. Σχετικά αρχεία: 2018-02-07 diakiriksi YGRA KAUSIMA 2018-02-27 perilipsi YGRA KAUSIMA synoptikos diagonismos 2018-02-27 TEYD YGRA KAUSIMA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προληπτική Συντήρηση του  Ανελκυστήρα στο κτίριο «7ης ΜΑΡΤΙΟΥ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για τα έτη 2019 & 2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.880,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την […]

Επετειακή 10η Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Το Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» ξεκίνησε πριν 14 χρόνια ως μια δημιουργική πλατφόρμα παραγωγής και φιλοξενίας του διαμορφούμενου νέου επιστημονικού λόγου και προβολής καινοτόμων δράσεων σχετικά με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Έχει διοργανώσει, ήδη, 9 ετήσιες επιστημονικές διεθνείς διημερίδες αναπτύσσοντας ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών/ισσών, με έμφαση στην ολιστική και συστημική ματιά […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προληπτική Συντήρηση των δύο (2) Ανελκυστήρων του κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για τα έτη 2019 & 2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.560,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και […]

Ημερίδα

Το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ), διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ», αφιερωμένη στα 100 Χρόνια από την ίδρυση της ΕΜΕ και στο 2018 – Έτος Μαθηματικών, την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 Τόπος: AEGEAN COLLEGE, Πανεπιστημίου 17 ΑΘΗΝΑ Ώρα: 5 – 8 μ.μ. […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια υλικών μικροεπισκευών, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το οικονομικό έτος 2018 ». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την  28/02/2018 και ώρα […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Τμηματική αντιγραφή κλειδιών και διάρρηξη κλειδαριάς – τοποθέτηση νέας  με αφαλό, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το οικονομικό έτος». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας/υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 483,87€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν […]

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας, Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό την αιγίδα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, με τίτλο: «Εκπαιδευτικό υλικό […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των δύο φωτοτυπικών Konica της Διοικητικής Μέριμνας και του γραφείου Πρωτοκόλλου , για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.110.90€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Ανάδειξη αναδόχου για την σύνδεση του συστήματος συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων του κτιρίου «7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ», για το οικονομικό έτος 2018, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 120,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που […]

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα 01/01/2019 έως 31/12/2020, για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου. 22018-02-07 gnostopoiisi klirosis epitropis synoptikou diag YGRA KAUSIMA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια & Εγκατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.176,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 30/01/2018 και ώρα 13:00, […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη, 23/01/2018 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή Διεύθυνση […]

Διενέργειας κληρώσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ διενέργειας κληρώσεων για τη συγκρότηση Επιτροπών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2018 2018-01-08 gnostopoiisi klirosis epitropon 2018

Harvard University’s Center for Hellenic Studies, CHS – CCS Fellowships 2018

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard προσκαλεί μέλη ΔΕΠ από τις βαθμίδες του λέκτορος και του επίκουρου καθηγητή της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών στο πλαίσιο του Θερινού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα (CHS – CCS Fellowships in Harvard Summer Program in […]

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. μελών στη Γ.Σ. και στην Κοσμητεία της Σ.Α.Ε.

Ανακήρυξη υποψηφίων  για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. μελών  στη  Γενική Συνέλευση Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και στην Κοσμητεία Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2017_12_11_Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΔΙΠ NEO

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 27 και 28 Απριλίου 2018, με θέμα «Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση»   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής […]

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών E.T.E.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σ.Α.Ε.

Ανακήρυξη υποψηφίων  για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών E.T.E.Π. στη  Γενική Συνέλευση Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και στην Κοσμητεία Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2017_12_06_Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΤΕΠ

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. μελών στη Γενική Συνέλευση της Σ.Α.Ε.

Ανακήρυξη υποψηφίων  για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. μελών  στη  Γενική Συνέλευση Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και στην Κοσμητεία Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2017_12_06_Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΔΙΠ

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σ.Α.Ε.

Ανακήρυξη υποψηφίων  για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π. στη  Γενική Συνέλευση Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και στην Κοσμητεία Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2017_12_06_Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΕΠ

Συμμετοχή φοιτητών του ΠΤΔΕ στον διεθνή διαγωνισμό παραγωγής

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετείχε για πρώτη φορά στον διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό παραγωγής εκπαιδευτικής ταινίας με τίτλο Educational Video Challenge 2017 που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 28 Νοεμβρίου 2017. Μπορείτε να δείτε το Δελτίο τύπου εδώ: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=72&t=22009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για την παροχή προσωρινής άδειας χρήσης των γηπέδων ποδοσφαίρου επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, στη Ρόδο) Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ: 2017_11_30 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_για την παροχή προσωρινής άδειας χρήσης των γηπέδων ΠΜΡ

Προκήρυξη εκλογών στη Γενική Συνέλευση της Σ.Α.Ε.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και  Ε.Τ.Ε.Π.  στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ: 7ΣΡ7469Β7Λ-ΓΘΥ _ προκήρυξη_εκλογών_εκπρόσωποι ΕΕΠ_ΕΔΙΠ_ ΕTΕΠ στη ΓΣ της ΣΑΕ

Προκήρυξη εκλογών στην Κοσμητεία της Σ.Α.Ε.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π στην Κοσμητεία της  Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ: ΨΩ9Β469Β7Λ-5ΒΓ _ προκήρυξη_εκλογών_ εκπρόσωποι ΕΕΠ_ΕΔΙΠ_ ΕTΕΠ στην ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ της ΣΑΕ

Ημερίδα

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου, διοργανώνουν Ημερίδα  με θέμα: «Δίκτυα Στήριξης στην Ειδική Αγωγή: Οικογένεια – Σχολείο – Κοινότητα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, ώρες 10:00-15:00, στη Νέα […]

Διευκρίνιση επαναληπτικού διαγωνισμού μηχανών γραφείου

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την  προμήθεια  μηχανών γραφείου (ups, φωτοτυπικά)  για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Σάμου, Σύρου, Χίου και Μυτιλήνης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ στο σύνολο της προμήθειας ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα). 1η διευκρίνιση επαναληπτικού διαγωνισμού-μηχανών γραφείου

Πρόσκληση σε παρουσίαση βιβλίου

Οι εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ και το βιβλιοπωλείο ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος του ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ», το Σάββατο 25 Νοεμβρίου και ώρα 19:30. Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=72&t=21934

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Α.Π. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6939/2017  συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  μηχανών γραφείου  για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Σάμου, Σύρου, Χίου και Μυτιλήνης 2017-11-15_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ MHXANON GRAFEIOY epanaprokiriksi 2017-11-15perilipsi_ MHXANON GRAFEIOY_ synoptikos diagonismos epanaprokiriksi ΤΕΥΔ_SYNOPTIKOS MHXANON GRAFEIOU

Δράσεις Ε.Ε.Π.Ε.Φ./Παν/μιο ΑΙγαίου

Το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.)   του Παν/μίου Αιγαίου   Συν-διοργανώνει με την    Έδρα της UNESCO Πρακτικές φιλοσοφίας με παιδιά:  μια εκπαιδευτική βάση διαπολιτισμικού διαλόγου και κοινωνικού μετασχηματισμού   Στις 18 & 19 Nοεμβρίου 2017 (Ρόδος, Παν/μιο Αιγαίου, αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων / Κτίριο Κλεόβουλος)   Την «16η Διεθνή Συνάντηση για τις Νέες Φιλοσοφικές Πρακτικές στο σχολείο και την πόλη» […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Εργαλείων για τις ανάγκες της ΥΠΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.419,35€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη 08.11.2017 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

Επιστημονική Ημερίδα

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Ιστορίας & Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών σας προσκαλούν στην Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: «Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974. Καταστολή, μετασχηματισμοί, αντιστασιακοί θύλακες, εξέγερση», την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.30-16.15, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Κτηρίου Κλεόβουλος. θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης Μπορείτε να δείτε […]

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.419,35€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και τη Δευτέρα 06.11.2017 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με την Περιφερειακή […]

Πρόσκληση τελετής Αναγόρευσης κ. Γιαννίτση

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 03 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:30 στο Κατάλυμα της Ισπανίας, στην οδό Ιπποτών, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, θα πραγματοποιηθεί τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Οικονομικής Ανάπτυξης και Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Αναστάσιου Γιαννίτση, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών της […]

Κύκλος Σεμιναρίων με θέμα την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μεσόγειο

Η Μονάδα Έρευνας για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διοργανώνει στη Ρόδο σεμινάρια με θέμα την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μεσόγειο, που θα πραγματοποιούνται μια φορά το μήνα και θα καλύψουν την περίοδο […]

Εργαστήρια στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (Πρόγραμμα Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) οργανώνει Εργαστήρια, εστιασμένα στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση. Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από τον Αν. Καθηγητή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Adelpi των Η.Π.Α, κ. Ίωνα Σαπουντζή. Τα Εργαστήρια θα είναι 4ωρα και συνολικής διάρκειας […]

Εθελοντική Εκδήλωση

Εθελοντική Εκδήλωση

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου για πρώτη φορά σε 7 διαφορετικά μέρη του νησιού (Ροδίνι, Καλυθιές, Λίνδος, Αρχάγγελος, Παραδείσι, Λάερμα και Νότια Ρόδος) από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι διοργανώνει ο Δήμος Ρόδου την εκδήλωση ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ – ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΩ – ΠΡΟΣΦΕΡΩ. Μπορείτε να δείτε την αφίσα και το δελτίο τύπου της εκδήλωσης εδώ: […]

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ.

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης»

  Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους  2017-2018 για το Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η αίτηση για υποβολή υποψηφιότητας για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. υποβάλλεται στον παρακάτω σύνδεσμο «ΑΙΤΗΣΗ» έως 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους Επιτροπής της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου 2017-09-06 gnostopoiisi antikatastasis melous epitropis ANAKYKLOSHS 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(UPS, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΗΜΝΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΣΥΡΟΥ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ PERILIPSH_ADA_MHXANON GRAFEIOY ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2017-09-08_DIEYKRINISEIS DIAGONISMOY MHXANON GRAFEIOY

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  μηχανών γραφείου  για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Σάμου, Σύρου, Χίου και Μυτιλήνης KHMDHS DIAKIRIKSI

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Ετήσια Προληπτική Συντήρηση των δύο (2) Η/Ζ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 01/09/2017 και ώρα 13:00, επικοινωνώντας με […]

Εκδήλωση

Εκδήλωση

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος- Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων, διοργανώνουν την εθνική εκδήλωση για τα  20 χρόνια λειτουργίας του Διεθνούς Οργανισμού Απαγόρευσης των Χημικών Όπλων (OPCW), ο οποίος βραβεύτηκε με Nobel Ειρήνης 2013. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 30η Αυγούστου 2017 στις 19:00 στο ξενοδοχείο Rodos Palace στη Ρόδο, στα πλαίσια του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέου τύπου φωτιστικά σώματα LED στο κτίριο «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ»». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.650,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Τετάρτη, 02/08/2017 και ώρα 12:00, […]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2017-2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017- 2018 ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παράταση πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2017-2018  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να προβεί στην «Συντήρηση – Επισκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο “ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ” Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο». Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 11.160,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή, 28/07/2017 και ώρα 12:00, επικοινωνώντας με […]

29ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας

Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας, η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών το