Πρωτόκολλα Συνεργασίας

  1. “Διμερής Συμφωνία”΄της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με την Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου ( 2016)
  2. Πρωτόκολλο ΣΥΝΑNΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ( 2017)
  3. Πρωτόκολλο ΣΥΝΑNΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και Της ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Φεβρ. 2018)
  4. Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και
    της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου (Μάιος, 2018)