Μήνυμα Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με έδρα τη Ρόδο, η Σχολή συγκροτείται από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Σχολής και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στο πρόγραμμα διδασκαλίας, στις δραστηριότητες των φοιτητικών ομάδων καθώς και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

Καθηγητής Ιωάννης Α. Σεϊμένης

Κοσμήτορας