Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Ρόδου

Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Ρόδου Κείμενο

female_user_icon_clip_art_9108

Μαρία Γιαγκουνίδου

Τηλ: 22410-99075

Mail: giagkounidou(@)aegean.gr

Γραφείο: 7ης Μαρτίου (Κτ. Β) – Ισόγειο Γρ.9

female_user_icon_clip_art_9108

Σταματία Δρακωνάκη

Τηλ: 22410-99077

Mail: drakonaki(@)aegean.gr

Γραφείο: 7ης Μαρτίου (Κτ. Β) – Ισόγειο Γρ.9

png-transparent-user-profile-icon-contact-information-s-face-head-avatar-thumbnail

Νικόλαος Λύκος

Τηλ: 22410-99071

Mail: likos(@)aegean.gr

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος (Κτ. Α) – Ισόγειο Α.05

png-transparent-user-profile-icon-contact-information-s-face-head-avatar-thumbnail

Σπυρίδων Καραμποΐκης

Τηλ: 22410-99075

Mail: karampoikis(@)aegean.gr

Γραφείο: 7ης Μαρτίου (Κτ. Β) – Ισόγειο Γρ.13

png-transparent-user-profile-icon-contact-information-s-face-head-avatar-thumbnail

Ευάγγελος Τσιόγκας

Τηλ: 22410-99072

Mail: tsiogas(@)aegean.gr

Γραφείο: Κτίριο Κλεόβουλος (Κτ. Α) – Ισόγειο Α.05

png-transparent-user-profile-icon-contact-information-s-face-head-avatar-thumbnail

Φιλήμων Φραντζής

Τηλ: 22410-99071

Mail: frantzis(@)aegean.gr

Γραφείο: Κτίριο 7ης Μαρτίου (Κτ. Β) – Ισόγειο Γρ.9