Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Έτος 2021 – 2022

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων (Σεπτεμβρίου)

Από 30.08.2021 έως και 24.09.2021

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2021.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 04.10.2021.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Από 11.10.2021 έως και 21.01.2022

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2021 έως και 06.01.2022).

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου

Από 24.01.2022 έως και 18.02.2022

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 18η Φεβρουαρίου 2022.

Καταχώρηση  βαθμολογίας  από  διδάσκοντες/ουσες  έως  και 28.02.2022

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Από 21.02.2022 έως και 03.06.2022

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (24.04.2022) από 18.04.2022 έως και 01.05.2022)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου

Από 06.06.2022 έως και 01.07.2022

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 1η Ιουλίου 2022.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 11.07.2022

Αργίες:

  • 28/10/2021 Εθνική εορτή
  • Τοπική εορτή: Λέσβου (08/11, 17/02), Χίου (11/11, 22/07), Ρόδου (07/03, 14/11), Σάμου (06/08, 11/11), Σύρου (13/11, 06/12), Λήμνου (07/09, 08/10)
  • 17/11/2021 Επέτειος Πολυτεχνείου
  • 30/01/2022 Εορτή Τριών Ιεραρχών
  • 07/03/2022 Καθαρά Δευτέρα
  • 25/03/2022 Εθνική εορτή
  • 01/05/2022 Πρωτομαγιά
  • Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
  • 13/06/2022 Εορτή Αγίου Πνεύματος