ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ