Εργαστήρια της Σχολής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εργαστήριο Γλωσσολογίας (Φ.Ε.Κ. 182/21.08.2000, Π.Δ. 202)
http://ergastirio-glossas.webnode.gr/

Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής τους & Πολυμέσα (Φ.Ε.Κ. 182/21.08.2000, Π.Δ. 202)
http://www.pre.aegean.gr/lab-math

Εργαστήριο Καλλιτεχνικής & Πολιτισμικής Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 182/21.08.2000, Π.Δ. 202)
http://www.pre.aegean.gr/lab-kpp/

Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών (Φ.Ε.Κ. 324/15.02.2016)
http://www.pre.aegean.gr/lab-history/wordpress/

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
http://www.pre.aegean.gr/lab-fe

Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση (Φ.Ε.Κ. 324/15.02.2016)
http://www.pre.aegean.gr/lab-ppm/

 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών και των Εφαρμογών τους (ΦΕΚ 234/2013 Τεύχος Γ”)
http://www.pse.aegean.gr/labs/eppsyee

Εργαστήριο Παιδικού Βιβλίου, Λόγου και Θεατρικού Παιχνιδιού Ερευνών ( Π.Δ. 198 (ΦΕΚ 180Α/9-8-2000)
http://www.pse.aegean.gr/labs/lcbltp

Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής (ΦΕΚ, 2873/9/8/2000 (601))
http://www.pse.aegean.gr/labs/ltee

Εργαστήριο Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών ( Π.Δ. 198 (ΦΕΚ 180Α/9-8-2000)
http://eeke.aegean.gr/

Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Ψυχομετρικών Ερευνών και Κλινικών Εφαρμογών (Φ.Ε.Κ. 324/15.02.2016)
http://www.pse.aegean.gr/labs/epsyclr/

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή (Φ.Ε.Κ. 324/15.02.2016)
http://www.pse.aegean.gr/labs/efepea/

Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Φ.) (ΦΕΚ A/1910, 08/09/2015)
http://practphilab.aegean.gr/

 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (ΦΕΚ A/177, 3/09/1999)

Εργαστήριο Γλωσσολογίας Της Νοτιοανατολικής Μεσογείου (ΦΕΚ A/124, 4/06/2004)

Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής (ΦΕΚ 177 τ. Α’ 2/8/2000)

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας (ΦΕΚ-148-Α-4.6.2002)

Εργαστήριο Πληροφορικής (ΦΕΚ A/235, 31/10/2000)

Εργαστήριο Για Τον Αρχαίο Κόσμο Της Ανατολικής Μεσογείου (ΦΕΚ A/1910, 08/09/2015)