Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Α.Ε.)

«Μέσα του η ζωή σταθμίζει, ορθώνει μια δομή και ακτινοβολεί τον αριθμό της με τα κλαδιά και τις εκβλαστήσεις τους, και κάθε εκβλάστηση το φύλλο της, με τις άκρες ήδη σημαδεμένες απ’ το κυοφορούμενο μέλλον»
Paul Valéry

«Αλλά το δέντρο, όπως κάθε πραγματικό ον, συλλαμβάνεται μέσα στο είναι του «δίχως όρια»
Gaston Bachelard

Νέα από την Σχολή και τα Τμήματα

Σ.Α.Ε.

ΠΤΔΕ

ΤΕΠΑΕΣ

ΤΜΣ